Lütfen Bekleyin...

SIK SORULAN SORULAR

Ülkemizde sosyal girişim tanımına yönelik özel bir yasal düzenleme olmadığından, Sosyal Girişim Beyannamesi'ne uygun olarak faaliyet göstereceğini beyan eden bütün kurumlar Açık Açık Sosyal Girişimler Platformu'nda yer alabilir. 
(Gerçek Kişi Ticari İşletmeleri, Dernek/Vakıf İktisadi İşletmeleri, Adi Ortaklık, Anonim/Limited/Komandit Şirketler, Kooperatifler, Kamu İktisadi Kuruluşları vb.)

İlk olarak kurumların faaliyetlerini Sosyal Girişim Beyannamesi'ne uygun olarak gerçekleştireceklerinin ilanı gerekmektedir. Ayrıca platformda yer almak için çeşitli başlıklardaki zorunlu bilgi girişleri tamamlanmalıdır.
Kayıt aşamasında bilgi girişi yapılan hangi alanların zorunlu olduğunun ve hangi alanların ön yüzde ziyaretçilere görünür olacağının detayına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Şeffaflık
  • Görünürlük
  • Sosyal Girişim ekosisteminin bir parçası olma, 
  • Ağ kurma
  • Topluluğa özel etkinliklere katılım
  • Diğer kurum ve kuruluşların işbirliği yapmak istediği sosyal girişimi seçerken Açık Açık Sosyal Girişimlerde bulunmayı önceliklemesi dolayısı ile yatırımcılara ve/veya partnerlere erişimde kolaylık 

Ürün, bilgi ve deneyimini toplulukla paylaşabilirsin. 
Sosyal girişimcilik ve sistem dönüşümü vizyonunu yaygınlaştırmamıza destek olabilirsin.